Thuis in: 

GGZ, Langdurige zorg, WMO, Jeugdhulp, Publieke gezondheid, zelfmanagement

Ontwikkeling van kwaliteit, stelsels gezondheidszorg (ZVW, Jeugdwet, WMO) en organisatie van gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en –bevordering,Jeugdhulp. Belangenbehartiging voor professionals, vrijwilligers en eigen kracht, vraagstukken beroepengebouw en opleiding

Procesbegeleiding, projectmanagement, stakeholdersmanagement,   conceptontwikkeling, vraagstukverheldering, aansturen professionals, politiek-strategische advisering.

Voor: Rijksoverheid, gemeenten, (regionale) samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders, verenigingen en stichtingen

T


Ellis Abbema is eigenaar van Abbema Advies.  Ellis is gezondheidswetenschapper en heeft veel ervaring in drie takken van zorg: de ggz, jeugdhulp en publieke gezondheid.  Zij heeft zich bezig gehouden met verschillende aspecten van zorgorganisatie:  hoe zet je kwaliteit voorop in nieuwe vormen van zorgorganisatie, hoe krijg je professionals in hun kracht en de cliënt in de regie van de zorg,  en evaluatie en indicatorenontwikkeling: doen we de goede dingen, en doen we de dingen goed.

 Haar kwaliteiten: 

 • Open en ondernemend 
 • Analytisch vermogen
 • Goed gevoel voor strategie
 • Sterk procesinzicht met oog voor resultaat
 • Zelfstandig en uitstekend teamwerker
 • Creatief denker, flexibel en stressbestendig
 • Enthousiasmerend, verbindend, overzicht

 

Onze dienstverlening richt zich op vraagstukken en projecten die met samenwerking in de zorg te maken hebben en zich op het snijvlak organisaties, professionals of cliënten bevinden.  Bijvoorbeeld:

 •  Strategische beleidsondersteuning
 • Samen nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen
 • Stakeholdersmanagement 
 •  Handen en voeten geven aan beleid en strategie in de vorm van concrete projecten 
 • Procesbegeleiding van samenwerkingsverbanden of besturen
 • Ontwerpen, opbouwen of opstarten van verandering

         


Onze uitgangspunten zijn:  

 • What got you here won’t get you there’
 • Om iets nieuws te kunnen doen, moet je iets anders laten
 •  Ga uit van de kracht en vitaliteit die er is om een verandering tot stand te brengen
 • Richt een verandering in als service design: ‘patient journey’ of ‘client journey’
 •  Geen vast recept-aanpak, maar kijken naar wat er is, en daarvanuit opbouwen
 •  Een plan op papier moet tot leven worden gebracht in de praktij